ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИНИНГ ЕР ҚОПЛАМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРИНИ МАСОФАДАН ЗОНДЛАШ ОРҚАЛИ АНИҚЛАШ

Бугунги кунда учувчисиз учиш воситала-
рини жорий этишдан тортиб, орбитада ерни ку-
затиш платформаларини яратишга қадар бўлган ахборот
технологиялари ва кузатув қобилиятлари мисли кўрил-
маган ривожланиши асосида ер юзини тасвирлашнинг
бир қанча усуллари мавжуд. Масофадан зондлаш – барча
географик миқёсдаги фойдаланувчиларнинг кенг дои-
раси учун ер ҳақидаги маълумотларнинг манбаи ҳисобланади.
Масофавий маълумотлар инфратузилмалари ге-
ографик маълумотларнинг катта ҳажмини кенг оммага
тақдим этиши туфайли масофадан зондлаш маълумот-
ларини ишлаб чиқарувчилар ва харитадан фойдаланув-
чилар ўртасидаги фарқ тобора ортиб бормоқда.

 

Full text